Hướng dẫn đặt hàng :

Sau khi xem thông tin và chọn sản phẩm trên web: www.luxuslighting.vn

Quý khách có thể đặt hàng theo  hình thức sau:

- Liên hệ tới danh sách Đại lý LUXUS nơi gần nhất để được hỗ trợ

- Liên hệ với LUXUS, Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết sản phẩm và hướng dẫn Khách hàng mua hàng ở địa điểm gần nhất có Đại lý hoặc Nhà Phân Phối của LUXUS